Nyckeltermer för webbprestandaoptimering du bör känna till

Publicerad:

website, optimization, seo

“`html

Introduktion

Optimering av webbprestanda är avgörande för att förbättra användarupplevelsen och SEO-resultat. Det finns flera termer och metoder som används för att mäta och förbättra webbplatsens hastighet och effektivitet. I denna artikel går vi igenom några av de mest viktiga termerna som används inom webboptimering och förklarar deras betydelse och funktion.

DOM (Document Object Model)

DOM står för Document Object Model och är en programmeringsgränssnitt för HTML och XML-dokument. Det representerar sidan så att program kan ändra dokumentets struktur, stil och innehåll. DOM gör det möjligt för skript att uppdatera dokumentets innehåll och stil dynamiskt.

 • DOM används för att manipulera dokumentets struktur och innehåll.
 • Det gör att webbsidor kan vara interaktiva och dynamiska.

För mer information, besök MDN Web Docs.

Första sidladdning (First Page Load)

Första sidladdning hänvisar till den tid det tar för en webbsida att ladda helt för första gången en användare besöker den. Detta inkluderar att ladda alla resurser som HTML, CSS, JavaScript och bilder.

 • En snabb första sidladdning är avgörande för en bra användarupplevelse.
 • Optimeringstekniker som minifiering av resurser och användning av CDN kan förbättra laddningstiden.

Läs mer på Web.dev.

Tid till första byte (Time to First Byte, TTFB)

TTFB mäter den tid det tar för webbläsaren att få den första byten information från servern efter att en begäran har gjorts. Detta inkluderar nätverkslatens och serverns svarstid.

 • Låg TTFB indikerar att servern svarar snabbt på begäran.
 • Optimering av serverinställningar och användning av caching kan förbättra TTFB.

Fördjupa dig i ämnet på Akamai.

Första innehållsrika målning (First Contentful Paint, FCP)

FCP mäter den tid det tar från när sidan börjar ladda till när något av sidans innehåll (text, bild, etc.) visas på skärmen. Det är en viktig mätning av sidans användbarhet.

 • En snabb FCP förbättrar användarupplevelsen genom att snabbt visa något innehåll.
 • Optimering av renderingsvägen och reducering av JavaScript-belastningen kan förbättra FCP.

Läs mer på Web.dev.

Största innehållsrika målning (Largest Contentful Paint, LCP)

LCP mäter när den största synliga delen av innehållet på sidan är laddad. Detta är en viktig indikator på när huvudinnehållet på sidan är användbart för användaren.

 • En snabb LCP är avgörande för en bra användarupplevelse.
 • Optimering av bilder och förbättring av serverns svarstid kan förbättra LCP.

Fördjupa dig i ämnet på Web.dev.

Kumulativ layoutförskjutning (Cumulative Layout Shift, CLS)

CLS mäter hur mycket layouten på sidan oväntat förskjuts under dess livstid. En låg CLS är viktigt för att undvika att användare råkar klicka på fel element på sidan.

 • För att minimera CLS, använd specifika dimensioner för bilder och videor och undvik att infoga nya element dynamiskt.
 • En stabil layout förbättrar användarupplevelsen och förhindrar frustration.

Läs mer om CLS på Web.dev.

Total blockeringstid (Total Blocking Time, TBT)

TBT mäter den totala tiden mellan FCP och Time to Interactive (TTI) där huvudtråden är blockerad tillräckligt länge för att förhindra användarinmatning. En låg TBT bidrar till en snabbare och mer responsiv användarupplevelse.

 • För att förbättra TBT, minimera JavaScript-belastningen och optimera tredjepartskod.
 • En snabb TBT innebär att sidan blir interaktiv snabbare.

Läs mer på Web.dev.